Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Ελιές - Φυστικιές

Ο Φορέας διαχείρισης ανακοινώνει την πρόθεσή του να παραχωρήσει άδεια συλλογής των καρπών από τις Ελιές και τις Φυστικιές που βρίσκονται μέσα στο Πάρκο "Α. Τρίτσης".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιοκοινωνήσουν με την Διοίκηση του Φορέα μέχρι και την Δευτέρα 11/8/14 είτε τηλεφωνικά στο 2102323163 είτε ηλεκτρονικά στο parkotritsi@gmail.com

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για όλες τις προκηρύξεις - προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα 210 23 23 163 , 210 23 23 181 ή μέσω email στο parkotritsi@gmail.com.

Oι φάκελοι με τι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία των ενδιαφερόμενων μετά από ειδική πρόσκληση.

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Αναρτήσεις στην Διαύγεια

Για την εξυπηρέτηση όσων αναζητούν τις αναρτήσεις στην Διάυγεια των νέων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις βρούν χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους:

Παιδικά παιχνίδια

Χώρος εστίασης Α

Υπαίθρια αγορά

Ενοικίαση ποδηλάτων

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

2 Νέες προσκλήσεις -προκηρύξεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Αττικής ( Φορέας διαχείρισης του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” )

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση - προσφορά.


Α) για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου για για την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών παιχνιδιών – παραδοσιακού λούνα παρκΟι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τις σχετικές προσφορές, θα γίνονται δεκτές στις 11/6/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 έως 19:00 και θα υποβάλλονται στο γραφείο διοίκησης του Μητροπολιτικού Φορέα οδός Σπ. Μουστακλή αριθμός 23. Οι φάκελοι που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.

Την 11/6/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 έως 19:30 θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών ενώπιον των διαγωνιζομένων.


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επισκεφθούν τους διατιθέμενους χώρους ή να πάρουν το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων ( εκτός από τους συνδέσμους , ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α ) μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Μητροπολιτικού Φορέα

στο τηλέφωνο 210-2323163
ή
στο email parkotritsi@gmail.com
ή
στην ιστοσελίδα του πάρκου http://parko-tritsi.blogspot.gr/

ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Αττικής ( Φορέας διαχείρισης του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” )

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση - προσφορά.


Α) για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου για διοργάνωση Εκθέσεων Προβολής, Ενημέρωσης & Υποστήριξης των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων, την διοργάνωση υπαίθριας αγοράς , καθώς και δυνατότητας οργάνωσης πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή μεσογειακή διατροφή, τον αγροτικό πολιτισμό και την προβολή παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων

Β) για εκμίσθωση υπαίθριων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί ποδηλάτων στου οποίους : (ι) θα μισθώνονται ποδήλατα δίκυκλα, οικογενειακά τετράτροχα, παιδικά τετράτροχα (ιι) θα πωλείται τυχόν αθλητικός εξοπλισμός (ιιι) θα προσφέρεται εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση ποδηλάτου (ιν) θα διοργανώνονται υπαίθριες εκδηλώσεις.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τις σχετικές προσφορές, θα γίνονται δεκτές στις 4/6/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 έως 19:00 και θα υποβάλλονται στο γραφείο διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, οδός Σπ. Μουστακλή αριθμός 23.
Οι φάκελοι που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.

Την Τετάρτη 4/6/2014 και μεταξύ 19:00 και 19:30 θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών ενώπιον των διαγωνιζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επισκεφθούν τους διατιθέμενους χώρους ή να πάρουν το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Μητροπολιτικού Φορέα

στο τηλέφωνο 210-2323163
ή
στο email parkotritsi@gmail.com

Κατεβάστε τις  προσκλήσεις  ( Ορθή επανάληψη 24/5/14)
1 Πρόσκλήση : Ενοικίαση ποδηλάτων
2 Πρόσκληση : Υπαιθρια Αγορά Παραγωγών